15 czerwca 2018 | Opublikowany w: Oferty pracy

logo

Agencja Zatrudnienia LUST HR-SERVICE (nr certyfikatu 13271) w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje do swojej siedziby kandydatów /-ek na stanowisko:

Konsultant ds. Rekrutacji

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Obowiązki:

prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska niskiego i średniego szczebla w ramach naszych projektów;

proponowanie i wdrażanie działań mających na celu zwiększenie efektywności źródeł pozyskiwania kandydatów;

bieżące raportowanie wyników swojej pracy;

optymalizacja czasu prowadzonych procesów rekrutacyjnych;

prowadzenie biura.

 

Oczekiwania:

– doświadczenie w obsłudze klienta;

– mile widziane doświadczenie w dziale rekrutacji oraz znajomość prawa pracy;

znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym

– wysoka kultura osobista;

– umiejętność pracy pod presją czasu;

– kreatywność, inicjatywa w działaniu;

– zaangażowanie, chęci do nauki;

– umiejętność organizacji pracy własnej;

– dobra dykcja.

 

Oferujemy:

– możliwość rozwoju zawodowego na samodzielnym stanowisku;

– umowę o pracę oraz premie uzależnione od wyników;

– niezbędne narzędzia pracy;

– szkolenia wewnętrzne;

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:

biuro@lusthr.pl

W tytule maila proszę wpisać nazwę stanowiska.

tel. 535 025 804

LUST HR-Service
Pl. J. Kilińskiego 2, II piętro
35-005 Rzeszów

Prosimy w CV o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach do  LUST HR-Service Agencja Zatrudnienia z siedzibą w Rzeszowie Pl. Jana Kilińskiego 2, zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanych dokumentów związanych z rekrutacją przez LUST HR-Service Agencja Zatrudnienia oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych, co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu i poprawiania. Zostałem/-am  poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest LUST HR-Service Agencja Zatrudnienia z siedzibą w Rzeszowie, Pl. Jana Kilińskiego 2. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym spółkom zależnym i powiązanym z LUST HR – Service Agencja Zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi.” razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich.  Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: biuro@lusthr.pl