O motywacji do pracy

Jak wprowadzić pracownika do pracy, aby został na dłużej. O Onboardingu słów parę
25 marca 2022
Komisjoner – Paderborn, ok. Bielefeld
30 marca 2022

O motywacji do pracy


Wielu menedżerów przyznaje, że mają trudności ze znalezieniem odpowiedniego pracownika do swojego zespołu. Wynikać to może ze specyfikacji danego stanowiska lub wymagań. Zatrudniając nową osobę kierownictwo powinno wiedzieć, jak skutecznie zachęcać i motywować pracowników do podejmowania nowych wyzwań.


Bycie menedżerem jest bez dwóch zdań trudną rolą. Muszą oni potrafić dopasowywać zadania do konkretnej osoby. Każdy lider powinien w miarę dobrze poznać swoich podwładnych, tak, aby móc skutecznie kierować sytuacją.
Motywację można wypracowywać poprzez zastosowanie odpowiedniego wpływu, ściślej mówiąc poprzez perswazję i manipulację. Skuteczniejsza jednak jest perswazja.


Aby miała miejsce skuteczna motywacja należy ustalić cele zarówno indywidualne, jak i zespołowe. Ważne, by jedne były spójne z drugimi. Niespójności mogą wywołać konflikty grupowe.


Co jeszcze można zrobić by podnieść poziom motywacji w pracy? Motywować się samodzielnie! Dążmy do tego, by wykonywać taką pracę, jaką lubimy oraz utrzymujmy dobre stosunki z przełożonymi. Należy na pierwszym miejscu brać pod uwagę nasze zainteresowania i zdolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *